1900571246
Trong xã hội ngày nay và mất cân bằng kinh tế, với một tương lai không lường trước, cần điều này là tối quan trọng. Công ty chúng tôi là vị trí để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục... trong các cách khác nhau để bao gồm một vài trong số những điều sau đây :
a/ Đánh giá rủi ro và bảo vệ an ninh
     Đánh giá rủi ro và bảo vệ an ninh là một cách thực tế và chủ động cho các cộng đồng để kết hợp an toàn, cuộc khủng hoảng quản lý phương tiện truyền thông và hạn chế tội phạm và bạo lực tại các cơ sở. Điều này lập kế hoạch và phương pháp tiếp cận chủ động phải được thực hiện ở giai đoạn sớm nhất.
b/ Quản lý kiểm tra đầu vào
     Công ty chúng tôi, với kinh nghiệm trong quản lý hành chính của tiêu chuẩn hoá kiểm tra điều phối và giám sát kiểm tra mức độ khác nhau. Những nhân viên bảo vệ đặc biệt được huấn luyện một cách bài bản và ý thức trong công việc. Với kinh nghiệm này, chúng tôi quan sát mọi người với những con người bất kỳ và hành động bất thường mà chúng tôi nghi ngờ trong quá trình làm nhiệm vụ, hoặc tìm cách ăn cắp, sao chép, hoặc tái tạo ra vật liệu thử nghiệm được thực hiện, hoặc nếu sự cố xảy ra. kinh nghiệm của chúng tôi mở rộng đến các cơ sở kiểm tra việc tuân thủ và các trung tâm để báo cáo nhân viên của bạn như thế nào tuân thủ các quy định hiện hành, cũng như xử lý các bất thường với các tài liệu nhanh, chính xác.
2/ Mục tiêu chính của 1 nhân viên an ninh cần phải có là gì ?

- Mục tiêu chính của Nhân viên an ninh(NVAN) là đảm bảo tính toàn vẹn về tính mạng và tài sản. Điều này bao gồm cả việc ngăn ngừa tội phạm, hỏa hoạn và hư hại do một nguyên nhân bất kỳ về tài sản mà chủ quản sở hữu hoặc thuê lại. Nhân viên An Ninh phải sẵn sàng ứng phó ở mọi thời điểm.Một nhân viên an ninh cần phải có những thủ tục làm việc sau đây :
- Thái độ trong giờ làm việc và việc sử dụng đồng phục
- Nội quy của công việc
- Ca làm việc và ngày nghỉ
- Các hành động bị ngăn cấm tại nơi làm việc
- Sổ nhật ký ca trực
- Thủ tục nhận dạng
- Giấy tờ nhận dạng không hợp lệ hoặc không đầy đủ
- Việc xuất ra ngoài các hàng hóa/tài sản mà chủ quản bàn giao.
- Hàng thất lạc và tìm lại được
- Thông tin dữ liệu
- Báo cáo vụ việc
- Ngăn ngừa hỏa hoạn và báo cáo
- Báo cáo ngày làm việc và ngày nghỉ
- Nhiệm vụ tuần tra
- Bắt giữ và khám người(nếu có)
- Quản lý chìa khóa cửa ra vào
- Quản lý thang máy(nếu có)
Theo: Bảo vệ - Thiên Ưng Security
Tin mới hơn
Tin cũ hơn